Valsts ieņēmumu dienests

Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm

AM Speciāla atļauja (licence) alus mazumtirdzniecībai
BM Speciāla atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai
BV Speciāla atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai
DAN Speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi
DM Speciālā atļauja (licence) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai
MT Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
TM Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai
TV Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai
VT Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai
LV1* Speciāla atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
LV2* Speciāla atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai
LV3* Speciāla atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai
*
- speciālās atļaujas (licences) nosaukuma saīsinājums


 


Papildinformācija par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai ar akcīzes precēm datu bāzi

Speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai ar akcīzes precēm veidi