Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests

Speciālas atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm

AM Speciāla atļauja (licence) alus mazumtirdzniecībai
BJ Izziņa par tiesībām iegādāties naftas produktus (kurināmo) (juridiskām personām)
BM Speciāla atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai
BV Speciāla atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai
MT Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
TM Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai
TV Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai
VT Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai
LV1* Speciāla atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
LV2* Speciāla atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai
LV3* Speciāla atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai
*
- speciālās atļaujas (licences) nosaukuma saīsinājums


 


Papildinformācija par speciālo atļauju (licenču) un izziņu darbībām ar akcīzes precēm datu bāzi

Speciālo atļauju (licenču) un izziņu darbībām ar akcīzes precēm veidi

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.