Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests

Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm

Datu bāzē pieejama arī informācija par speciālajās atļaujās (licencēs) un izziņās norādītajām akcīzes preču ražošanas, realizācijas un uzglabāšanas vietām (izņemot atļaujām jēlspirta, spirta, spirta ražošanas blakusproduktu, alkoholisko dzērienu iegādei (sērija S) un izziņām par atļauju iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (kurināmo) (juridiskām personām) (sērija BJ)).

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.