Valsts ieņēmumu dienests

Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm

Datu bāzē pieejama arī informācija par speciālajās atļaujās (licencēs) un izziņās norādītajām akcīzes preču ražošanas, realizācijas un uzglabāšanas vietām (izņemot atļaujām jēlspirta, spirta, spirta ražošanas blakusproduktu, alkoholisko dzērienu iegādei (sērija S) un izziņām par atļauju iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (kurināmo) (juridiskām personām) (sērija BJ)).