Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests

Speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai ar akcīzes precēm veidi

AM Speciāla atļauja (licence) alus mazumtirdzniecībai
BM Speciāla atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai
BV Speciāla atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai
DAN Speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi
DM Speciālā atļauja (licence) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai
MT Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
TM Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai
TV Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai
VT Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai
Speciāla atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
Speciāla atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai
Speciāla atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai

Meklēšana

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.