Valsts ieņēmumu dienests

VID publiskojamo datu bāze

Meklēt visu pieejamo informāciju par nodokļu maksātāju
*
*
*

Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta JavaScript, jūs varat saņemt pārlūkprogrammas Mozilla Firefox, Opera vai Internet Explorer, kas atbalsta to. JavaScript tiek izmantots VID publiskojamo datu bāzes lietotāja pieprasījumu formu pārbaudēs.

Pārliecinieties vai jūsu pārlūkprogrammā ir ieslēgtas sīkdatnes (cookies).

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.