Valsts ieņēmumu dienests

Citu ES dalībvalstu ar PVN apliekamās personas

   

Spiediet šeit, lai pārbaudītu citu ES dalībvalstu ar PVN apliekamo personu PVN reģistrācijas numuru derīgumu, izmantojot ES PVN informācijas apmaiņas sistēmu (VIES).

        

Neskaidrību gadījumā ieteicams sazināties ar VID Nodokļu pārvaldes Starptautiskās informācijas apmaiņas daļu pa tālruni: 67121798, 67123293 vai e-pastu: clo@vid.gov.lv.

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.