Valsts ieņēmumu dienests

Valsts amatpersonu pārkāpumi*
*

Lūdzu, uzgaidiet! Dokuments tiek sagatavots.

Šobrīd sadaļa Valsts amatpersonu pārkāpumi tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama! Lūdzam informāciju meklēt šeitš


VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem aizliegts izmantot publiskās datu bāzes datus mērķiem, kas nav noteikti likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".