Valsts ieņēmumu dienests

Valsts amatpersonu pārkāpumi*
*

Lūdzu, uzgaidiet! Dokuments tiek sagatavots.

Šobrīd sadaļa Valsts amatpersonu pārkāpumi tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama! Lūdzam informāciju meklēt šeitš


VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem aizliegts izmantot publiskās datu bāzes datus mērķiem, kas nav noteikti likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.