Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests

Valsts amatpersonu deklarācijas

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes.

VID Publiskojamā datu bāzē iekļauto valsts amatpersonu un to deklarācijās minēto fizisko personu vārdi un uzvārdi tiek publiskoti atbilstoši Iedzīvotāju reģistrā esošajai aktuālajai informācijai.

PDB publiskotās informācijas salīdzināšanu ar valsts amatpersonas deklarācijas oriģinālā norādīto informāciju iesakām veikt, sazinoties ar tās VID teritoriālās iestādes Korupcijas novēršanas kontroles daļu, kurā deklarācija pēc personas dzīvesvietas iesniegta, vai VID Korupcijas novēršanas pārvaldē. Kontakttālruņi VID Rīgas TI KNKD - 7508929, 7508943, VID Latgales TI KNKD - 5406259, 5406298, VID Vidzemes TI KNKD VID - 4381290, VID Zemgales TI KNKD - 3084761, VID Kurzemes TI KNKD - 9269244, VID Korupcijas novēršanas pārvalde - 7028768, 7028767.