Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests

Citu ES dalībvalstu fizisko personu nodokļu maksātāja identifikācijas numura pārbaude

Spiediet šeit, lai pārbaudītu citu ES dalībvalstu fizisko personu nodokļu maksātāju identifikācijas numuru derīgumu, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto tiešsaistes pārbaudes moduli, kas apstiprina, vai Jūsu ievadītā identifikācijas numura struktūra (rakstzīmju veidi un skaits) ir derīga.

Minētais sniedz iespēju nodokļu maksātājiem gūt pārliecību par norādītā nodokļu maksātāju identifikācijas numura derīgumu, sagatavojot atbilstoši normatīvo aktu prasībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.