Nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs

VID publiskojamo datu bāzē (turpmāk – PDB) ir pieejama informācija par nodokļu maksātājiem (fiziskām personām (saimnieciskās darbības veicējiem) un juridiskām personām) un nodokļu maksātāju struktūrvienībām, kas nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.

Nodokļu maksātāju, fizisko personu, meklēšanu var veikt pēc precīzi norādīta saimnieciskās darbības veicēja vārda (vārdiem), uzvārda un reģistrācijas koda, bet nodokļu maksātāju vai nodokļu maksātāja struktūrvienību, juridisko personu, meklēšanu var veikt pēc reģistrācijas koda. Reģistrācijas kods sastāv no 11 cipariem, un to nedrīkst norādīt daļēji vai nepilnīgi. Lietotājam rādīs datus par to nodokļu maksātāju, fizisko personu vai juridisko personu, un tā struktūrvienībām, kurš atbildīs norādītajiem meklēšanas kritērijiem.

Ja papildus nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību meklēšanas kritērijiem attēlo lauku "Ierakstiet kodus šajā laukā", tajā norāda virs šī lauka attēloto identifikācijas kodu. Ja kodu ieraksta nepareizi, to ievada atkārtoti. Ja drošības kods nav salasāms vai vispār nav attēlots virs ievadlauka, atjauno lapas saturu, nospiežot taustiņu [F5].

Ja meklēšanas kritērijiem atbilst kāds PDB iekļauts nodokļu maksātājs – fiziskā persona (saimnieciskās darbības veicējs) vai juridiskā persona – vai nodokļu maksātāja struktūrvienība, lietotājam parāda šādus datus (no sākuma tiek attēlota informācija par nodokļu maksātāju (galveno uzņēmumu), tad par nodokļu maksātāja struktūrvienībām (ja tādas ir), un zem šiem datiem tiek parādīti galvenā uzņēmuma patiesie labuma guvēji, ja tādi ir reģistrēti VID datos):

Nodokļu maksātājs.
 1. Vārds, uzvārds: Nodokļu maksātāja, fiziskās personas (saimnieciskās darbības veicēja), vārds (vārdi) un uzvārds. Lauku attēlo fiziskās personas gadījumā.

 2. Nosaukums: Nodokļu maksātāja, juridiskās personas, nosaukums. Lauku attēlo juridiskās personas gadījumā.

 3. Reģistrācijas kods: Nodokļu maksātāja, fiziskās personas (saimnieciskās darbības veicēja), vai nodokļu maksātāja, juridiskās personas, reģistrācijas kods.

 4. Adrese: VID reģistrētas juridiskās personas adrese. Lauku attēlo VID reģistrētas juridiskās personas gadījumā.

Fiziskās personas gadījumā:

Saimnieciskā darbība. Tabulā attēlo gan aktuālos, gan vēsturiskos saimnieciskās darbības datus hronoloģiskā secībā par pēdējiem trim gadiem.

 1. Saimnieciskā darbība: Saimnieciskās darbības veids. Ja saimnieciskās darbības veids ir "Paziņotā saimnieciskā darbība", zem tabulas attēlo piezīmes.

 2. Sākuma datums: Saimnieciskās darbības uzsākšanas datums.

 3. Beigu datums: Saimnieciskās darbības beigšanas datums.

VID reģistrētas juridiskās personas gadījumā:

Juridiskās personas reģistrēšanas un izslēgšanas no Nodokļu maksātāju reģistra dati.

 1. Reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā: Datums, kad nodokļu maksātājs reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā.

 2. Izslēgts no Nodokļu maksātāju reģistra: Datums, kad nodokļu maksātājs izslēgts no Nodokļu maksātāju reģistra.

Gan fiziskās personas, gan juridiskās personas gadījumā:

Informācija par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu. Tabulā attēlo gan aktuālos, gan vēsturiskos datus par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu hronoloģiskā secībā. Tabulu attēlo, ja tajā ir dati.

 1. Lēmuma datums: Datums, kad VID pieņēmis lēmumu par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu.

 2. Publicēts PDB: Datums, kad informācija par saimnieciskās darbības apturēšanu publicēta VID PDB.

 3. Aizliegts veikt darījumus: Datums, no kura nodokļu maksātājam ir aizliegts veikt darījumu ar nodokļu maksātāju, kuram VID ir apturējis saimniecisko darbību.

 4. Lēmuma par NM SD atjaunošanu datums: Datums, kad VID pieņēmis lēmumu par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības atjaunošanu.

Informācija par nodokļu maksātāja struktūrvienībām. Tabulu attēlo, ja tajā ir dati.

 1. Nosaukums: Nodokļu maksātāja (struktūrvienības) nosaukums.

 2. Reģistrācijas kods: Nodokļu maksātāja (struktūrvienības) reģistrācijas kods.

 3. Adrese: Nodokļu maksātāja (struktūrvienības) adrese.

 4. Aktīvs: Pazīme, vai nodokļu maksātājs (struktūrvienība) ir aktīvs.

 5. Reģistrēts: Datums, kad nodokļu maksātājs (struktūrvienība) reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā.

 6. Izslēgts: Datums, kad nodokļu maksātājs (struktūrvienība) izslēgts no Nodokļu maksātāju reģistra.

Noklikšķinot uz hipersaites "Izdrukai", lietotājs informāciju par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāja struktūrvienībām var izdrukāt.

Spiediet šeit, lai iegūtu nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācijas veidlapu paraugus.

Ja meklēšanas rezultātos nav parādīta informācija par meklēto saimnieciskās darbības veicēju – fizisko personu vai VID reģistrētu juridisko personu –, vispirms pārbauda, vai meklēšanas kritēriji ir norādīti precīzi. Ja tomēr VID PBD informācija par norādīto personu nav atrodama, ieteicams sazināties ar Klientu atbalsta dienestu.