Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests

Sabiedriskā labuma organizācijas

Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ VID Publiskojamo datu bāzē aktuālā informācija par sabiedriskā labuma organizācijām un iesniegtiem iepriekšējā gada darbības pārskatiem, un turpmākās darbības plāniem nav pieejama vai ir pieejama nepilnīgi. Tiek veikti pasākumi problēmas novēršanai, tomēr precīzu problēmas novēršanas termiņu nav iespējams prognozēt. Lūdzam visus interesentus aktuālās informācijas iegūšanai sazināties ar VID Nodokļu pārvaldi (e-pasts: SLK@vid.gov.lv).

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.