Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests

Sabiedriskā labuma organizācijas

Datu bāze īslaicīgi nav pieejama, jo tajā tiek atjaunota informācija.

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.