Valsts ieņēmumu dienests

Politiski nozīmīgas personas

VID Publiskojamo datu bāzē informācija par politiski nozīmīgām personām tiek publiskota atbilstoši valsts informācijas reģistros esošajai aktuālajai informācijai.

Vēršam uzmanību uz to, ka informācija par politiski nozīmīgu personu nepilngadīgajiem radiniekiem netiks publiskota VID Publiskojamo datu bāzē.

Informācija par politiski nozīmīgām personām ir pieejama, lai veicinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 18. panta ceturtās daļas 1. punktā, 22. panta otrās daļas 2.un 3.punktā, 23. panta otrās daļas 1.punktā noteikto. VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem aizliegts izmantot minētās publiskās datu bāzes datus mērķiem, kas nav noteikti likumā "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" un likumā "Par nodokļiem un nodevām"

VID Publiskojamo datu bāzes lietotājiem nav aizliegta automatizētu sistēmu vai iekārtu pielāgošana informācijas pieprasīšanai no datu bāzes, tomēr gadījumos, ja noteiktu IP adrešu paaugstinātas pieprasījumu intensitātes dēļ tiks novēroti PDB darbības vai pieejamības traucējumi, VID patur tiesības veikt tehniskus pasākumus vienveidīgu masveida pieprasījumu apjoma un intensitātes ierobežošanai no noteiktām IP adresēm.

Informatīvais materiāls pieejams failā “Informācija par politiski nozīmīgām personām un VID uzturēto politiski nozīmīgu personu reģistru”