Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests

Nodokļu parādnieki*
*
*
*

Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ VID Publiskojamo datu bāzē aktuālā informācija par nodokļu parādiem https://www6.vid.gov.lv/NPAR ir nepilnīga. Interesentus, kuriem steidzami nepieciešami aktuālie dati par nodokļu parādiem, lūdzam sazināties rakstot uz vid@vid.gov.lv. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informācija par nodokļu maksātājiem (juridiskām personām vai fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem), kuriem VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 100 latu (pirms euro ieviešanas Latvijā dienas) vai 150 euro (kopš euro ieviešanas Latvijā dienas), ir pieejama normatīvajos aktos noteikto tiešās pārvaldes iestāžu un pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai, komercdarbības vides drošības, godīgas konkurences un labprātīgas nodokļu (nodevu) saistību izpildes veicināšanai. VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem aizliegts izmantot minētās publiskās datu bāzes datus mērķiem, kas nav noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām".

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.