Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests

Akcīzes nodokļa marku informācija
*
*

Gadījumos, ja informācijas pieprasītājs ir saņēmis neatbilstošu informāciju par preci, uz kuras piestiprināta akcīzes nodokļa marka, lūdzu par to informēt VID pa uzticības tālruni 80009070, norādot informāciju par preces iegādes vietu.

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.