Valsts ieņēmumu dienests

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji

*

Informācija par Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju ir pieejama normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildes nodrošināšanai. VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem aizliegts izmantot minētās publiskās datu bāzes datus mērķiem, kas nav noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām".