Valsts ieņēmumu dienests

Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs*
*
*

Datu bāzē ir pieejama informācija par ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem, kuriem atbilstoši likumam “Par grāmatvedību” Valsts ieņēmumu dienests ir izsniedzis licenci ārpakalpojuma grāmatveža darbībai, kā arī par licencētā ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēja atbildīgo ārpakalpojuma grāmatvedi, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un informāciju, ja izsniegtā licence ir apturēta vai anulēta.

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.