Valsts ieņēmumu dienests

Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs*
*
*

Citu ES dalībvalstu licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs.


Datu bāzē ir pieejama informācija par ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem, kuriem atbilstoši likumam “Par grāmatvedību” Valsts ieņēmumu dienests ir izsniedzis licenci ārpakalpojuma grāmatveža darbībai, kā arī par licencētā ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēja atbildīgo ārpakalpojuma grāmatvedi, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un informāciju, ja izsniegtā licence ir apturēta vai anulēta.