Valsts ieņēmumu dienests

VID vienotajā datu bāzē (reģistrā) reģistrētie apkalpojošie dienesti