Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests

ES akcīzes nodokļa maksātāji

Spiediet šeit, lai pārbaudītu Akcīzes preču noliktavu, noliktavu turētāju un apstiprināto tirgotāju informācijas sistēmā (SEED) iekļauto akcīzes identifikācijas numuru derīgumu.

Neskaidrību gadījumā ieteicams sazināties ar VID NP Akcīzes daļas Pārvietošanas un nodrošinājumu kontroles nodaļu pa tālruni: 67120124 vai 67120125.

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.