Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests

ES akcīzes nodokļa maksātāji

Spiediet šeit, lai pārbaudītu akcīzes preču noliktavas, apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta nosūtītāja, reģistrēta saņēmēja un īslaicīgi reģistrēta saņēmēja akcīzes identifikācijas numura derīgumu Akcīzes informācijas apmaiņas sistēmā (System of Exchange of Excise Data (SEED)).

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.